Novice

Izobraževalni program PARINAMA SOMATIKA, Začetek: september 2019

Izobraževalni program PARINAMA SOMATIKA, Začetek: september 2019

PARINAMA SOMATIKA
Dveleten izobraževalni učiteljski program (350 ur)

September 2019 - Junij 2021

Kaj je somatika?
Somatika je splošen izraz za različne metode in pristope, ki uporabljajo zavestno gibanje, dihanje in spreminjanje psihosomatskih vzorcev za dosego bolj kvalitetnega, lahkotnega in zavestnega življenja. Temelj somatike je gradnja boljšega odnosa med telesom, dihom in umom. Cilj somatike je tudi izboljšanje samozavedanja in spoznavanja svojih lastnih gibalnih kot tudi psiholoških vzorcev ter povečanje sposobnosti spremeniti le-te.

Parinama somatika
Parinama somatika, katere utemeljitelj je Blaž Bertoncelj, izhaja primarno iz učenj Moshe Feldenkraisa in Tomasa Hanne ter specifičnih izbranih tehnik joga terapije. Blaž se je več let izobraževal z direktnimi učenci obeh somatskih šol, tako v Ameriki kot v Evropi.

Posebnost Parinama somatike je v kreativni uporabi skrbno izbranih sekvenc in tehnik, ki so v skladu s tem, kar danes vemo, da je zdravo in funkcionalno gibanje. Največji poudarek namenimo tehnikam, ki vodijo v bolj zdravo hrbtenco in živčni sistem. Sicer pa spoznamo pristope, ki omogočajo boljše zavedanje, gibanje in nadzor nad vsemi deli telesa. Parinama somatika uporablja dva različna načina poučevanja in dela z ljudmi - skupinsko učenje ter individualno delo.

Vse ostale podrobnosti o programu najdete na povezavi TUKAJ.